Advokatbyråns verksamhet är inriktad på fem huvudsakliga verksamhetsområden:

 • Affärsjuridik
 • Konkursförvaltning och företagsrekonstruktioner
 • Tvistelösning
 • Privat förmögenhetsjuridik
 • Internationellt

Inom ramen för vår verksamhet utförs bl a följande typer av uppdrag:

 • För många av våra affärsklienter har vi en roll som ”bolagsjurister” – vi hanterar de juridiska frågor som löpande uppkommer hos klienten. Vi biträder även klienter i upphandling av andra tjänster.
 • Företagsöverlåtelser och fastighetsöverlåtelser, biträde vid förhandlingar samt vid upprättande av avtal.
 • Kommersiella avtal, juridisk rådgivning i avtalsfrågor, såsom kring hyresavtal, återförsäljaravtal, franchaiseavtal, avtal inom inom IT- och immaterialrättsområdet m m.
 • Bolagsrättsliga frågor, såsom upprättande av aktieägaravtal, bildande av bolag och nyemissioner.
 • Fastighets- och entreprenadrättsliga samt hyresrättsliga frågor.
 • Bank- och finansrättsliga frågor
 • Arbetsrättsliga frågor, såsom upprättande av VD-avtal och frågor kring uppsägningar.
 • Styrelseuppdrag.
 • Konkursförvaltning, företagsrekonstruktioner och likvidationer. Vi lämnar även löpande juridisk rådgivning i obeståndsrättsliga frågor.
 • Biträde vid process i domstol och inför skiljenämnd samt medling.
 • Privat förmögenhetsjuridik, såsom generationsskiftesplanering, dödsboförvaltning samt upprättande av testaments- och gåvohandlingar. Denna tjänst riktar sig främst till våra företagsklienters ägare och som en service åt banker och andra finansiella företag.
 • Internationellt nätverk. Advokatbyrån är medlem i ett internationellt nätverk av advokater och skattekonsulter, IAG Integrated Advisory Group International. Inom ramen för detta internationella nätverk kan advokatbyrån på ett enkelt sätt erbjuda juridisk rådgivning till våra klienter i frågor som har anknytning till andra länder.

Konsumenttvistnämnd

Konsument som inte är nöjd med vår rådgivning och vill få arvodet prövat kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Vidare information erhålls på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.