GEORGI GULUA

  • Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, 2019 –
  • Tingsnotarie Solna tingsrätt, 2017-2019
  • Jur kand, Uppsala universitet, 2017
  • Svensk och internationell affärsjuridik
  • Tvistelösning
  • Konkurs- och obeståndsjuridik
  • +46 (0)8 409 160 17
  • +46 (0)70 761 93 51