ANNA KNUTSON
Tjänstledig

  • Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, 2018-
  • SEB Pension & Försäkring, 2017-2018
  • Jur kand, Uppsala universitet, 2017
  • Konkursförvaltning och obeståndsjuridik
  • Privat förmögenhetsjuridik