TOBIAS PEEDU

 • Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, 2019-
 • Advokatfirman Nova, 2002-2019
 • Verksam vid annan advokatbyrå
 • Bolagsjurist
 • Tingsnotarie
 • Jur.kand, 1998
 • Medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2005
 • Allmän affärsjuridik
 • Fastighetsrätt
 • Tvistelösning
 • Ekonomisk familjerätt
 • +46 (0)8 409 160 19
 • +46 (0)76 282 86 72