OLA PETTERSSON

Ola Pettersson
 • Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, 2014-
 • Grönberg Gunnard Advokatbyrå, 2011-2014
 • Grönberg Cederlöv Advokatbyrå, 2006-2011
 • Advokatfirman Fylgia, 2001-2006
 • Advokatfirman Lindahl, 1990-2000
 • Grönberg Advokatbyrå, 1983-1990
 • Folksam, försäkringsjurist, 1983
 • Tingsnotarie, 1980-1982
 • Bolags- och avtalsrätt
 • Försäkrings- och skadeståndsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Immaterialrätt
 • Process- och skiljemannauppdrag