MONICA NÄSBERG

Monica Näsberg
 • Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, 2014-
 • Grönberg Gunnard Advokatbyrå, 2011-2014
 • Advokatfirman Gunnard & Co, 1998-2011
 • Advokatfirman Allians, 1995-1998
 • Advokatfirman Forssberg & Gunnard, 1989-1995
 • Agrells Advokatbyrå, 1988-1989
 • Kronofogde, 1982-1988
 • Tingsnotarie, 1980-1982
 • Brottsförebyggande rådet, 1978-1980
 • Jur.kand, Uppsala universitet, 1978
 • Affärsjuridik
 • Konkurs- och obeståndsjuridik