MIKAEL HOLST

Mikael Holst
  • Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, 2014-
  • Grönberg Gunnard Advokatbyrå, 2011-2014
  • Advokatfirman Gunnard & Co, 1998-2011
  • Advokatfirman Allians, 1995-1998
  • Advokatfirman Forssberg & Gunnard, 1990-1995
  • Tingsnotarie Uppsala tingsrätt, 1988-1990
  • Jur.kand, Uppsala universitet, 1988
  • Svensk och internationell affärsjuridik
  • Tvistelösning
  • Företagsrekonstruktion och konkursförvaltning