LISELOTTE AXELSSON

Liselotte Axelsson
  • Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, 2014-
  • Grönberg Gunnard Advokatbyrå, 2011-2014
  • Advokatfirman Gunnard & Co, 2006-2011
  • Jur kand, Stockholms universitet, 2005
  • Svensk och internationell affärsjuridik
  • Konkursförvaltning, likvidation och obeståndsjuridik
  • Privat förmögenhetsjuridik