KRISTER LEVIN

 • Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, 2019-
 • Advokatfirman Nova, -2019
 • Verksam vid andra advokatbyråer
 • Tingsnotarie vid Oskarshamns tingsrätt och Varbergs tingsrätt
 • Jur.kand, Uppsala universitet, 1982
 • Medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 1989
 • Medlem i IBA
 • Svensk och internationell affärsjuridik
 • M & A
 • Kommersiella avtal
 • Företagsrekonstruktion och konkursförvaltning
 • +46 (0)8 409 160 18
 • +46 (0)70 592 49 08