ANGELA ROMERO LUNDMARK

Angela Romero-Lundmark
  • Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, 2015 –
  • Tingsnotarie Örebro tingsrätt, 2013-2015
  • Jur kand, Stockholms universitet, 2012
  • Svensk och internationell affärsjuridik
  • Tvistelösning
  • Konkurs- och obeståndsjuridik
  • +46 (0)8 409 160 16
  • +46 (0)72 701 15 85